úterý 1. prosince 2015

Petra Soukupová - Zmizet

15-30-678
Vydáno: 2009
Obsah:
Soubor tří nekrátkých povídek ZMIZEL, NA KRÁTKO a PŘIJEĎ. Všechny tři mají stejné téma: někdo někdy nikam zmizel...v prvním příběhu se jedná o bratra vypravěče...jeho bratr zmizel v dětství neznámo kam...
V druhé NA KRÁTKO vypráví příběh malý chlapec, který se po sporech s matkou a nevlastní sestrou a po setkání s vlastním biologickým otcem a po zklamání z něho rozhodne zmizet ostatním ze světa.
Ve třetí VĚNEČEK jde o návštěvu dvou nevlastních sester, jež jedna druhé zmizely ze světa po smrti spojovacího článku rodiny - jejich matky.
Kromě motivu mizení mají povídky Petry Soukupové ještě další společné jmenovatele. Jedním z nejvýraznějších jsou spory mezi sourozenci. Svět sourozenců je světem nepochopení, soupeření o pozornost rodičů a častých výbuchů nenávisti. Emoce jsou tak silné, že je zmírní pouze čas a ten není vždy kdispozici. V povídkách Petry Soukupové se objevují stále stejné typy postav, otcové, kteří nejsou příliš spolehliví, potýkají se alkoholem, autoritu si musí vynucovat, matky, které se marně bojují s absencí zázemí fungujícího partnerského vztahu. Rodina je plná napětí a generačních střetů.
Autorka se snaží o kombinaci různých pohledů - pohledů dětí, pohledu rodičů i nezaujatého pohledu popisného. Je to velmi zajímavý přístup, ale vyprávění se ztrácí dynamiku a pointa je málo výrazná, příběh k pointě nesměřuje. Dramatické momenty zanikají a jeví se ve vyprávění Petry Soukupové jako běžné, nejobyčejnější příhody, které zažíváme každý den. 

Skóre: 6

Žádné komentáře: