sobota 28. prosince 2013

Tan Twan Eng - The Garden of Evening Mists

13-28-616
Vydáno: 2012
Obsah:
This story begins on the last day of Teoh Yun Ling's career as a Supreme Court justice in the Malaysian capital of Kuala Lumpur in the mid 1980s. Yun Ling has had, by every measure, a remarkable and successful life despite extreme hardship and loss. She was born to privilege, as a member of a wealthy Straits Chinese family, but at the age of 17 she and her older sister Yun Hong were captured by Japanese soldiers and taken to a prison camp hidden within the jungle of the Malayan Peninsula. The prisoners were brutally tortured there, and only one survived at the end of the war: Yun Ling.

After she completes her law studies in England, she returns to Malaysia to practice, serving as a prosecutor for the Malayan government in the trials of captured Japanese Army soldiers. Her sister's death continues to haunt her, and she decides to honor her sister's memory by building a Japanese garden, as Yun Hong loved them dearly. In 1951 she returns to the home of a family friend, Magnus Pretorius, a South African tea planter in Cameron Highlands in the Malayan state of Pahang, whose friend Nakamura Aritomo is a highly regarded gardener--and the former chief gardener to Emperor Hirohito of Japan. Yun Ling struggles to overcome her deep hatred of the Japanese, and works under Aritomo as an apprentice, helping him to rebuild his own garden while learning the craft from him.

However, the tranquil mountainous setting also hosts the Malayan National Liberation Army, a group of communist guerrilla soldiers who are at war with the colonial government during the Malayan Emergency. Colonists such as Pretorius are frequent targets of the guerrillas, subject to robbery, assault and murder, but Yun Ling is also at great risk, as she also prosecuted captured guerrillas after the war trials had concluded, and the communists in the area are aware of her presence there.

As Yun Ling becomes closer to Aritomo, she learns more about the hidden roles he assumed during the Japanese occupation, as she seeks to discover what happened to the other prisoners in the camp, and to achieve closure and inner peace with herself, her family and with him.

The novel is filled with numerous additional characters, story lines and themes, which delicately intersect and overlap each other. Certain seemingly insignificant events in the early and middle sections of the book become clearer as the book progresses, as Eng masterfully creates a story that requires close attention from the reader, similar to that which is necessary to understand and appreciate the finer aspects of a Japanese garden.

"The Garden of Evening Mists" is an almost indescribably beautiful, rich and rewarding novel with multiple layers that are expertly weaved into a coherent work of art. Tan Twan Eng deserves to be commended for this astonishing work, which would be a worthy winner of this year's Booker Prize.

Skóre: 10/10

 

neděle 8. prosince 2013

Stephen King - Řbitov zvířátek

13-27-615
Originál: Pet Sematary
Vydáno:  1994 (1983)
Obsah:
Staré indiánské pohřebiště neztratilo svou temnou moc ani po letech a nyní čeká na příležitost. Ta přijde, když se manželé Creedovi se dvěma malými dětmi, synem Cagem a dcerou Ellie, a kocourem Churchem přestěhují do domu v jeho blízkosti.
Frekventovaná cesta hned za plotem, obrovská příchylnost Ellie ke kocourovi a místní starousedlík Jud, jenž zná znepokojivé tajemství, způsobí že události naberou na obrátkách. Louis Creed zakope přejetého kocoura právě na pohřebišti a Church se k překvapení všech po několika dnech vrátí. Je trochu divný a jde z něj strach, ale je to on. A kocourova smrt není v Louisově rodině poslední...
Řbitov zvířátek je román o smrti. O neschopnosti vyrovnat se s odchodem blízkého tvora, o těžkém smíření se s během života, který přináší nejen radost, ale i nekonečný smutek.

Skóre: 7/10
 

neděle 1. prosince 2013

Madeleine Albrightová - Pražská zima

13-26-614
Originál: Prague Winter: A Personal Story of Remembrance and War, 1937-1948
Vydáno: 2012
Obsah:
Madeleine Albrightové nebylo ještě ani dvanáct, a už na vlastní oči viděla několik dějinných dramat — nacistickou okupaci rodného Československa, bombardování Londýna, kam se její rodina uchýlila do exilu, vítězství Spojenců ve druhé světové válce, vzestup komunismu a počátek studené války.

V Pražské zimě nyní Madeleine Albrightová líčí právě těch bouřlivých dvanáct let. Vychází přitom z někdejších dětských zážitků i ze své politické a akademické erudice, mísí rodinné vzpomínky a písemné dokumenty se záznamy aktérů tehdejšího dění a předkládá čtenářům působivou dějinnou fresku i niterné svědectví. Tyto dva póly jejího vyprávění se neustále doplňují i svářejí: autorka zkoumá minulost z hlediska nadčasových dilemat a zároveň vypráví velice osobní příběh s univerzálním dopadem.

Kniha zavede čtenáře z Pražského hradu do londýnských protileteckých krytů, z bezútěšného terezínského ghetta na zasedání předních světových státníků; Madeleine Albrightová se tu zamýšlí nad svým židovským původem, o němž se dozvěděla až ve zralém věku, rozebírá komplikovanou českou historii i nelehká mravní rozhodnutí, s nimiž se musela vyrovnávat generace jejích rodičů. Na základě svědectví současníků ukazuje, jak byly miliony obyčejných lidí vytrženy z rodinného prostředí a ocitly se v rolích exilových vůdců, odbojářů i kolaborantů, obětí i vrahů. Tyto nesmírně složité dějinné události jsou přitom utvářeny pojmy, jejichž smysl si člověk osvojí už v dětství: strachem, důvěrou, přizpůsobivostí, hledáním vlastní identity či vnímáním rozdílu mezi dobrem a zlem. „Nikomu, kdo byl na světě mezi lety 1937 a 1948,“ píše Madeleine Albrightová, „nebyl cizí hluboký smutek. Zahynuly miliony nevinných a na jejich smrt se nikdy nesmí zapomenout. Ztracené životy už dnes nenahradíme, máme však povinnost zjistit co nejvíce o tom, proč a jak se to všechno událo.

Knihu vzpomínek Madeleine Albrightové nejlépe přiblížil nedlouho před svým úmrtím autorčin blízký přítel Václav Havel: "Madeleine Albrightová napsala strhující příběh plný dobrodružství a vášně, tragédie a odvahy na pozadí okupovaného Československa během druhé světové války a následujících tří let, vedoucích k Únoru 1948. Ve své knize nabízí svěží, neotřelý pohled na události, jež formovaly její život a pozdější kariéru, a dovádí nás k hlubokému zamyšlení o mravních dilematech, které se projevovaly i v našich životech."

Skóre: 10/10