středa 2. dubna 2014

Květa Legátová - Želary

14-08-624
Vydáno: 2001
Obsah:
Kniha je autorčiným prozaickým debutem. Legátová zpřítomňuje minulost zapadlé horské vsi (dobu první republiky, dobu předmnichovskou), aby oživila naši přítomnost a zdůraznila neměnnost základních lidských prožitků. Mezi řádky baladických příběhů postupně probleskuje poznání marného vzdoru proti nevyhnutelnosti osudu či vědomí, že ironie života stojí kdesi vysoko nad jeho smyslem, a přesto smysl dotváří. Legátová píše s obdivuhodnou přesností, zaťatostí a průzračností, vedoucí k prosté sdělnosti. Není to však prostota vycházející z folkloristických kořenů, je to filozofie moudré (v současné literatuře zaručeně nemoderní) přímočarosti, za níž je cítit bohatá životní empirie a zároveň obrovská racionální sebekázeň zrcadlená náročným stylem vícevrstevnatého vyprávění.

Skóre: 9/10
 

Žádné komentáře: